Stawka celna na wyciągarki z Chin

Stawka celna na wyciągarki z Chin

DZIAŁ 84 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI
8425
Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki :
Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów :
8425 11 
–  – Napędzane silnikiem elektrycznym
8425 19 
–  – Pozostałe
Wciągarki; przyciągarki :
8425 31 
–  – Napędzane silnikiem elektrycznym
Wszystkie kraje świata (erga omnes) (ERGA OMNES)
- Przywóz (import):
Stawka dla krajów trzecich (01-01-2005 – ) :  0 %

Źródło: Podatki i unia celna